Chính Sách

Chính Sách

1. Về quản lý

Trang web Richell (https://www.richellvn.com/, sau đây gọi là “Trang web này”) được điều hành bởi Công ty Richell (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do thông tin trên trang web này bị sửa đổi hoặc lạm dụng bởi bên thứ ba. Điều kiện sử dụng có thể thay đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra nội dung mới nhất.

2. Cập nhật thông tin

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung, hoặc xóa thông tin trên trang web này hoặc tạm ngừng hoặc đóng cửa trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính hữu ích, tính xác thực, tính an toàn hoặc bất kỳ yếu tố nào liên quan đến thông tin trên trang web này. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng sai sót hoặc lỗi chính tả sẽ được cập nhật hoặc sửa đổi kịp thời và thích hợp. Thông số kỹ thuật và ngoại hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các biểu tượng màu sắc của sản phẩm có thể khác với màu sắc thực tế trên màn hình.

3. Về bản quyền

Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu bản quyền của chúng tôi. Ngoại trừ những trường hợp được phép bởi pháp luật, việc sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép là nghiêm cấm. Khi sử dụng, vui lòng tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến bản quyền, quyền thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác. Việc sử dụng thông tin này không có nghĩa là chúng tôi cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như quyền sở hữu đặc biệt, quyền thương hiệu hoặc bản quyền.

4. Điều khoản cấm khi sử dụng trang web này

Trong khi sử dụng trang web này, các hành vi sau đây được coi là không được phép:

・Hành vi gây hại đến trật tự công cộng, đạo đức tốt, hoặc hành vi có nguy cơ gây hại đến trật tự công cộng và đạo đức tốt.

・Hành vi trái pháp luật hoặc có nguy cơ trở thành nguyên nhân của hành vi trái pháp luật, hoặc hành vi có nguy cơ trở thành nguyên nhân của hành vi trái pháp luật.

・Hành vi xâm phạm tài sản, quyền riêng tư và các vấn đề khác của bên thứ ba hoặc của chúng tôi, hoặc có nguy cơ xâm phạm tài sản, quyền riêng tư và các vấn đề khác của bên thứ ba hoặc của chúng tôi.

・Hành vi làm tổn thương danh tiếng hoặc uy tín của bên thứ ba hoặc của chúng tôi.

Điều khoản cấm khi sử dụng trang web này bao gồm:

・Hành vi gây tổn hại hoặc thiệt hại cho bên thứ ba hoặc chúng tôi, hoặc có nguy cơ gây tổn hại hoặc thiệt hại cho bên thứ ba hoặc chúng tôi.

・Hành vi sử dụng hoặc cung cấp chương trình độc hại như virus máy tính hoặc các chương trình độc hại khác, hoặc có nguy cơ sử dụng hoặc cung cấp chương trình độc hại.

・Hành vi nhằm mục đích thu được lợi ích bất hợp pháp cho chính mình.

・Các hành vi vi phạm luật, quy định hoặc nghị định của pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm luật, quy định hoặc nghị định của pháp luật.

・Các hành vi khác mà chúng tôi xem là không thích hợp.

5. Về link https://www.richellvn.com/

Khách hàng có thể tự chịu trách nhiệm của mình và chia sẻ thông tin từ trang web này đến các trang web hoặc mạng xã hội khác, miễn là không vi phạm “4. Điều khoản cấm khi sử dụng trang web này”.

Chúng tôi sẽ chú ý đến tính chính xác của thông tin trên trang web này, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của trang web sau này.

Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ tính chính xác, tính hữu ích, độ tin cậy, tính an toàn hoặc bất kỳ cam kết nào về thông tin trên trang web này được chia sẻ đến các trang web hoặc mạng xã hội khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào phát sinh do việc chia sẻ thông tin từ trang web này đến các trang web hoặc mạng xã hội khác bởi khách hàng.

Về chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (SNS):

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung được chia sẻ trên các SNS của bên thứ ba liên quan đến thông tin trên trang web này. Trong việc sử dụng các SNS, xin vui lòng đồng ý với các điều khoản sử dụng do từng công ty quản lý SNS đưa ra và tuân thủ nó.

Về liên kết trang web:

Nếu nội dung hoặc cách thức liên kết của trang web nào đó được liên kết đến trang web này bị xem là không thích hợp, chúng tôi có thể yêu cầu xóa liên kết đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung của trang web của bên thứ ba được liên kết với trang web này, hoặc cho việc trang web này liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Trong việc sử dụng các trang web của bên thứ ba, xin vui lòng tuân thủ các điều kiện sử dụng của từng trang web.

6. Về luật quy phạm

Trang web này có thể được truy cập từ các quốc gia trên toàn thế giới với các luật pháp khác nhau, tuy nhiên, sự diễn giải và áp dụng của trang web này và các điều khoản sử dụng sẽ tuân thủ theo Luật Việt Nam, trừ khi có quy định khác.

Đồ dùng em bé
Chăm sóc thú cưng
Richell Youtube
Richell Tiktok