Bảo mật

Bảo mật

Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

 1. Richell Việt Nam sẽ thu thập những thông tin gì?
  • Thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập được khi tiến hành giao dịch (bao gồm tên, giới tính, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ trang web cá nhân và các thông tin khác liên quan đến cá nhân)
  • Lịch sử mua hàng, thông tin cung cấp dịch vụ, tình trạng sử dụng sản phẩm của khách hàng và các cuộc khảo sát khác liên quan đến việc phát triển sản phẩm mà chúng tôi thu thập được trong quá trình thực hiện các giao dịch của khách hàng.
 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đang nắm giữ sẽ được sử dụng cho mục đích sau đây:

 • Thực hiện các giao dịch với khách hàng, quản lý hợp đồng, quản lý sau khi ký kết hợp đồng và triển khai dịch vụ hậu mãi.

Chúng tôi sẽ ngừng gửi hoặc nhận thông tin nếu khách hàng yêu cầu thông qua đường dẫn được cung cấp.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được nêu trên.

 1. Bảo mật và quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi tuân thủ pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân cũng như các quy định khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng nỗ lực để giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân cho từng nhân viên.

Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp an ninh phù hợp và hợp lý để đối phó với các nguy cơ bên ngoài như truy cập trái phép từ bên ngoài, hoặc nguy cơ mất mát, phá hủy, sửa đổi thông tin.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

– Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

– Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại “Tên App/Web” và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

 1. . Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên công ty: Công Ty TNHH Richell Việt Nam

– Địa chỉ: Tòa nhà TNR Tower, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Điện thoại: 028 6655 1552

 1. . Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của “Richell Việt Nam”. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Đồ dùng em bé
Chăm sóc thú cưng
Richell Youtube
Richell Tiktok