Mua hàng trực tuyến

Trước khi sử dụng Trang web này, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau đây, đồng ý và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi yêu cầu bạn không sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web Richell Việt Nam này, bạn sẽ được xem là đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện cho việc sử dụng Trang web Richell Việt Nam này.

Điều khoản sử dụng

 1. Bản quyền

Richell Việt Nam hoặc nhà cung cấp nội dung trên Trang web Richell Việt Nam này có các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, quyền sử dụng hoặc tất cả các quyền khác của tất cả các nội dung (tác phẩm có bản quyền, hình ảnh, nhân vật, logo và các nội dung khác) trong trang web Richell Việt Nam này. Bạn có thể tải xuống, in ra hoặc thực hiện các phương tiện khác để sao chép nội dung trong Trang web Richell Việt Nam này chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại như người dùng hoặc khách truy cập, từ nhà của bạn. Bạn không được chuyển hướng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, tải lên, đăng hoặc trích dẫn) bất kỳ thông tin hoặc chương trình nào trên Trang web Richell Việt Nam này sang các trang web khác hoặc các bản in. Bạn cũng bị nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào trong Trang web Richell Việt Nam này ngoài phạm vi được cho phép theo luật bản quyền cho phép mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Richell Việt Nam.

 

 1. Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, sản phẩm có trong Trang web Richell Việt Nam này đều do Richell Việt Nam hoặc các bên khác đã cấp cho Richell Việt Nam giấy phép sử dụng và bạn bị nghiêm cấm sử dụng bất kỳ một trong số các nhãn hiệu này mà không có văn bản cho phép trước đó từ Richell Việt Nam.

 

 1. Hành vi không phù hợp trên Trang web

Nếu trong quá trình sử dụng Trang web Richell Việt Nam này, bạn có hành vi vi phạm chính sách của Trang web Richell Việt Nam này hoặc những hành vi được xem là bất hợp pháp, Richell Việt Nam có quyền thực hiện các hành động thích hợp bao gồm từ chối quyền truy cập, xóa và hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn vào dịch vụ.

 

 1. Đình chỉ cung cấp thông tin qua trang web này

Việc cung cấp thông tin qua trang web Richell Việt Nam này có thể bị đình chỉ tạm thời mà không cần thông báo trước. Việc đình chỉ cung cấp thông tin như vậy có thể là kết quả của việc bảo trì hệ thống hoặc các sự cố khác, sự cố mất điện và cháy nổ, thiên tai như động đất hoặc các yếu tố vận hành và kỹ thuật khác sẽ được yêu cầu tạm dừng cung cấp thông tin trên Trang web Richell Việt Nam này. Richell Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gây ra bởi những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ như trên.

 

 1. Thay đổi trang web này

Richell Việt Nam có thể thay đổi nội dung và đường dẫn URL của Trang web này mà không cần thông báo trước.

 

 1. Liên kết

Richell Việt Nam không bảo đảm hoặc bảo lãnh bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của các trang web từ bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ Trang web Richell Việt Nam này (“Trang web được liên kết”). Ngoài ra, Richell Việt Nam cũng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng Các trang web được liên kết như vậy được vận hành độc lập bởi các bên thứ ba. Khi sử dụng Trang web được liên kết, bạn được yêu cầu kiểm tra cẩn thận các điều khoản và điều kiện của các Trang web được liên kết đó. Richell Việt Nam không xác nhận hoặc đề nghị sử dụng các Trang web được liên kết đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc được đề cập trên bất kỳ Trang web được liên kết nào. 

 1. Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên của chúng tôi nhằm tạo điều kiện tham khảo thông tin sản phẩm thoải mái nhật tại Richell Việt Nam. Richell Việt Nam cam kết việc sử dụng thông tin trên sẽ chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường tham khảo thông tin an toàn, tiện lợi cho bạn. Thông tin của bạn sẽ chỉ dùng để:

 • Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

Richell Việt Nam cam kết sẽ bảo mật, không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ mục đích thương mại, vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này. Tất cả thông tin giao dịch giữa bạn và Richell Việt Nam sẽ được bảo mật.

 

 1. Luật áp dụng

Mọi vấn đề bao gồm tranh chấp liên quan đến Trang web Richell Việt Nam này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

 

 1. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Richell Việt Nam có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản và Điều kiện của Trang web Richell Việt Nam này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

.
.
.
.